Messestand Løvenskiold 14.-17. januar 2016 - Natre Vinduer AS

Løvenskiold Handel Arena er årets store happening for MAXBO og MALIA og arrangeres i 2016 helgen 15. - 17. januar.
Beate Kleven interiørarkitekt MNIL har tegnet messestanden og gjennomført i samarbeid med Smarte Rom AS for Natre Vinduer AS.
Smarte Rom AS Tømermester, se www.smarte-rom.no